Referenser

Projektledare Digitalisering

Konsult inom projektledning för styr och digitalisering
Forth Hässleholm

Projektledning, programmering

Konsult inom projektledning.

Alfa Laval, Lund – Nybyggnation av GHL testlab
Specialfastigheter, Helsingborg – Nybyggnation häktet Berga
Akademiska hus, Lund – Byte kylmaskin, samt kylmedelskylare

Ombyggnation av doseringsmaskin

Läs mer

Nytt styr och driftövervakningssystem

för vattenverk och tryckstegringar

Totalentreprenad

Läs mer

Styrningar av reningsverk, pumpstationer,

tryckstegringar och vattentorn

PLC-programmering, skåpsritningar, HMI och SCADA-konfiguration

Styr och driftövervakning

SCADA-konfiguration, PLC-programmering, databashantering, nyckeltalsvisualisering

Styrningar av tryckstegringar och

pumpstationer

PLC och HMI samt framtagning av funktionsbeskrivningar

Framtagande av PLC-program till pumpstationer

Och SCADA-konfiguration

Behovsutredning och SCADA-konfiguration

Diverse SCADA-konfigurationsuppdrag

Serviceuppdrag

Felsökning tvärkommunikation mellan stationer

SCADA-upphandling

Tagit fram kravställning för nytt SCADA