Performing smart control of facilities, with energy and environment in focus

En ingenjörsfirma vars mål är att bygga smarta lösningar för en hållbar framtid.
Med rätt tekniska lösningar kommer vi ett steg närmare.. Det kan handla om att styra processer smartare eller fokusera arbetsinsatserna där de som bäst behövs. Med vår långa erfarenhet har vi alltid en strävan och nyfikenheten att förenkla, förbättra och göra saker på ett bättre sätt som skapar en tydlig kundnytta, med teknik och miljö i fokus.

Verksamhetsidé

Genomföra effektiva projekt med hög noggrannhet, till en låg kostnad och med stort fokus på miljö

Vision

Vara en naturlig partner i alla typer av konsult- och projektuppdrag

Vi erbjuder konsulttjänster inom projektledning samt styrning av anläggningar och processer, och arbetar för att stärka bryggan mellan IT och OT.

Fokusområde är VA-branschen med vattenförsörjning och distribution samt fastighetsautomation, men verkar även i andra branscher.

Lång erfarenhet finns i företaget och tillsammans med partners kan vi ta oss an de flesta uppdrag.

Är även öppen för längre konsultuppdrag.

Är ramavtalsleverantör på upphandlingsenheten Sinfra, för arbete inom SCADA, DCS och NIS, med tillhörande system, tjänster och komponenter.

”Vi är väldigt nöjda med leveransen och projektet har genomförts smidigt och med stor lyhördhet för våra behov och önskemål.”

Hugo Bäckström, ordförande Västersjön samfällighet

Vi utför:

Projektledning

Införande, förstudier, behovsutredningar och kravspecifikationer

Programmering

PLC, HMI, SCADA

Elkonstruktion

Styrskåp

Mätdatainsamling / Visualiseringar

Trådlös kommunikation